BEHANDLiNG hos MiG

Sund i Krop, Sind & Sjæl

WoRKSHoPs – FoREDRAG – INDiViDUELLE BEHANDLiNGsFORLØB

Mobil +45 2282 0044

GasværksVej 10 B, 1656 København V

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Behandling i trygge rammer i hyggelige lokaler på Vesterbro - tilrettelagt efter din situation og dine behov.

Mere end 30 års erfaring inden for det alternative sikrer dig kvalitet, varige resultater og diskretion.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Specialiseret i:

LIVSKRISER – DYBDEGÅENDE BEARBEJDNING AF ÅRSAG OG SAMMENHÆNGE

STRESS – FOREBYGGELSE / BEHANDLING / ETABLERING AF NY POWER

FORLØSNING AF FØLELSESMÆSSIGE AR – fra de lettere til de helt dybe

BEHANDLING AF FYSISK OG FØLELSESMÆSSIG SKADE EFTER TRAUMATISKE OPLEVELSER

TRANSFORMATION AF NEGATIV TÆNKNING OM DIG SELV,EGEN FORMÅEN OG MULIGHEDER

STØTTE TIL UDTRAPNING AF AFHÆNGIGHED / MISBRUG

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Når livets historier gør ondt i krop og sjæl, kan det være umuligt selv at komme ud af de negative mønstre

-  EN  SESSION  HOS  MIG  OMFATTER  ANALYSE,  TERAPI  PLAN  OG  BEHANDLING  -

 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HVORFOR  VÆLGE  ALTERNATIV  BEHANDLING

DET  ER  SKÅNSOMT
DET  GÅR  I  DYBDEN
DET  ER  LANGTIDSHOLDBART

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            VI  BÆRER  ALLE  RUNDT  PÅ  SMÅ  OG  STORE  HISTORIER  -  DE  SLÅR  RØDDER  I  OS             NOGLE  GØR  GODT  -  ANDRE  GØR  ONDT

Jeg er klar med en alternativ håndsrækning, så du kan få hjælp til din angst, fobi, krise, stress eller smerter, depression, afhængighed og andre reaktioner, der kan være opstået på baggrund af en traumatiserende oplevelse, en livskrise eller en problematisk opvækst. Du kan også få hjælp til at ændre fastlåste overbevisninger og adfærdsmønstre.

Oftest er der tale om et miks af problemstillinger, som har ført til den sygdom eller det ubehag, der skal behandles for. Det er derfor vigtigt, at isolere hvert enkelt element og behandle det i bund. Samtidig giver det en overskuelighed, som gør det nemmere at følge med i forløbet og selv blive en del af sin egen helbredelse – det øger muligheden for selv at foretage betydningsfulde forandringer mellem behandlingerne, såfremt der er tale om et længere forløb.

 

EN  TYPISK  SESSION – se behandlingsformer

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MIT  MÅL  ER  AT  GØRE  VERDEN  TIL  ET  BEDRE  STED  AT  VÆRE

   JEG  VIL  EFTER  BEDSTE  EVNE  HJÆLPE  SÅ  MANGE  SOM  MULIGT  TIL  AT  FÅ  ET  GODT  LIV              -  ET  LIV  UDEN  BRUG  AF  MEDICIN  OG  UDEN  BEHOV  FOR  STIMULANSER  -

Det er en stor undren for mig, at vi godt 5 millioner i Danmark ikke accepterer helbredende metoder, som for milliarder af mennesker i andre dele af Verden har været sandheden i årtusinder – at sindssyge er accepteret – at meditation og healing ikke er. Til trods for, at meditation og healing er den mest naturlige vej til bedring.

 

FORANDRINGER I VERDEN

I de her år oplever mange mennesker store personlige udfordringer, som kan være forårsaget af sygdom, ulykker, stress, tab af nærtstående eller andre personlige omstændigheder. Andre mister fodfæstet lige midt i livets ræs og oplever, at de er nødt til at finde ind til deres egen kerne – er nødt til at finde de reelle værdier i livet, for at deres eget liv skal have værdi.

Samtidig sker der store forandringer i Verden. Der er enorme omvæltninger i rigtig mange lande, og mange steder er der opgør med de aktuelle ledelsesformer, traditionelle normer og roller og vanlige måder at opfatte og tænke på. Der er opgør med rollemønstrer, seksualitet og køn, og mange af nutidens børn har en sensitivitet, som ikke er set tidligere i vores tidsregning.

Comments are closed.