BEHANDLINGsFORMER

Når livets historier gør ondt i krop og sjæl, kan det være umuligt selv at komme ud af de negative mønstre

-  EN  SESSION  HOS  MIG  OMFATTER  ANALYSE,  TERAPI  PLAN  OG  BEHANDLING  -

 

            VI  BÆRER  ALLE  RUNDT  PÅ  SMÅ  OG  STORE  HISTORIER  -  DE  SLÅR  RØDDER  I  OS             NOGLE  GØR  GODT  -  ANDRE  GØR  ONDT

Jeg er klar med en alternativ håndsrækning, så du kan få hjælp til din angst, fobi, krise, stress eller smerter, depression, afhængighed og andre reaktioner, der kan være opstået på baggrund af en traumatiserende oplevelse, en livskrise eller en problematisk opvækst. Du kan også få hjælp til at ændre fastlåste overbevisninger og adfærdsmønstre.

Oftest er der tale om et miks af problemstillinger, som har ført til den sygdom eller det ubehag, der skal behandles for. Det er derfor vigtigt, at isolere hvert enkelt element og behandle det i bund. Samtidig giver det en overskuelighed, som gør det nemmere at følge med i forløbet og selv blive en del af sin egen helbredelse – det øger muligheden for selv at foretage betydningsfulde forandringer mellem behandlingerne, såfremt der er tale om et længere forløb.

EN  TYPISK  SESSION

Vi starter med at udarbejde en analyse af din helbredssituation.

Analysen foretages efter principperne i META sundhed – se mere under MeTA SUNDHeD.

Når analysen er på plads, lægger vi sammen en terapi plan. Terapi planen er det vigtigste redskab i arbejdet med at fremme din sundhed – det er planen, der skridt for skridt skal føre dig frem til et mere sygdomsfrit liv. Vi undersøger, om der er mulighed for forbedringer på alle områder i dit liv ved at gennemføre en grundig gennemgang af:

 • DIT  FYSISKE  MILJØ
 • DIT  SOCIALE  MILJØ
 • DIN  KROPSLIGE  TILSTAND
 • DIN  PSYKE,  DINE  TANKER  OG  FØLELSER
 • DIN  ÅNDELIGE  TILSTAND

Som en del af terapi planen tager vi stilling til hvilke form for behandling, der vil gavne dig bedst.

Jeg tilbyder følgende:

 • META SUNDHED
 • CUDDLING
 • EFT
 • HEALING
 • REGRESSION
 • NADA
 • COACHING
 • VEJLEDNING  I  MEDITATION
 • WORKSHOPs

- se drop-down menu i toppen under BEHANDLiNG for detaljer om de enkelte behandlingsformer

- og endelig er det vigtigt, at opstille SUCCESmål:

 • HVAD  SKAL  DENNE  BEHANDLING  FØRE  TIL
 • HVILKE  ØNSKE  HAR  DU  TIL  DIT  HELBRED  FREMOVER
 • HVAD  ER  DIT  MÅL  FOR  DIN  FYSISKE,  PSYKISKE  OG  MENTALE  FUNKTION  I  FREMTIDEN
 • HVORDAN  SKAL  DINE  SOCIALE  KOMPETENCER  UDVIKLES

 

Comments are closed.